Een knipoog, een handkneepje, een bloem voor alle mantelzorgers!

Een knipoog, een handkneepje, een bloem voor alle mantelzorgers!

Bij onze buren in Nederland staat 10 november in het teken van de mantelzorger.
Ook wij laten deze kans niet onbenut om alle mantelzorgers nog eens extra te erkennen in de taak die zij op zich nemen.

Dagelijks onvoorwaardelijk zorgen voor een naaste, een geliefde, iemand die zorg nodig heeft.  Prachtig toch?
Maar hoe waardevol ook, we beseffen maar al te goed hoe uitputtend het kan zijn. We wensen alle mantelzorgers dan ook toe dat ze het juiste evenwicht vinden. Want ook binnen een (zorg)relatie moet er genoeg ruimte voor elk zijn.

En daarom lieve mantelzorgers, zeggen we vandaag allemaal in koor:
‘Ik zie jou (graag) in wat je doet. Dank je wel daarvoor!’

Katrin Bijnens
katrin.bijnens@tipz.be