TIPz’ Jaarverslag 2017

TIPz’ Jaarverslag 2017

vzw TIPz is een kleine maar wel dappere speler in het sociale veld. De organisatie veroorzaakt geen aardbevingen maar zorgt voor significante verschuivingen in de leefwereld van patiënten met chronische gevolgen van hersenaandoeningen en de mensen uit hun omgeving. 2017 was een vol jaar voor onze vereniging en dat kan je in deze bijlage lezen.

Nu ligt de focus vooral op de ziekte van Parkinson. Er is nog veel mysterie rond deze ziekte. Parkinson is meer dan alleen maar beven. Ook verlies van fijne motoriek, hyperkinesie, weinig gelaatsmimiek, spraakproblemen, evenwichtsstoornissen, …. kunnen symptomen zijn. TIPz stelt projecten voor om de patiënten, hun partners, familie, vrienden, en professionele zorgverleners, te mobiliseren en informeren en te zoeken naar oplossingen.

Het vertrekpunt is het werken in het sociale veld. Observeren van hoe het loopt, nadenken over hoe het ook anders kan lopen en de inzet om verbeteringen aan te reiken die als bruikbaar ‘gereedschap’ wordt aangeboden aan de verschillende doelgroepen.

Iedereen is een potentiële patiënt. De beste resultaten voor de patiënten komen door een interdisciplinaire én cliëntgerichte behandeling. Hiervoor wil TIPz de patiënten en hun zorgomgeving, zowel professioneel als ervaringsdeskundige, stimuleren, motiveren en opleiden.

Door Parkinson ‘open te breken’ kunnen er opmerkelijke resultaten bekomen worden. Zo ontstaat er een opwaartse wisselwerking met aan de ene kant patiënten die langer kunnen werken, die gerichter in medische consulten kunnen interageren, die minder medicatie en hoogstwaarschijnlijk minder lange opnames in ziekenhuizen nodig hebben.

Dàt aan de andere kant beïnvloedt de buitenwereld, waar er minder onwetendheid en dus minder onbegrip zal zijn. Dit leidt tot minder conflicten in de thuissituatie, minder betutteling, minder onzekerheden. Patiënt én omgeving krijgen zo de ruimte om een meer positief levensverhaal te bewandelen, op eigen kracht, mede dankzij de ondersteuning van TIPz. Minder wordt duidelijk méér. Dit alles veroorzaakt een betere integratie door herwaardering van personen met chronische gevolgen van hersenaandoeningen. TIPz ijvert hiervoor.

Dankzij de inzet van alle medewerkers, in onze organisatie betreft dit een bewust gemengde groep van patiënten, partners en professionele hulpverleners, kan de ziekte van Parkinson anders beleefd worden op psychologisch én sociaal vlak. TIPz zorgt van binnenuit voor psycho-educatie, communicatie en ondersteuning.

Verder is 2017 een bijzonder jaar omdat tweehonderd jaar geleden dokter James Parkinson voor het eerst de ziekte van Parkinson beschreef in ‘An Essay on the Shaking Palsy’. Twee eeuwen later zijn er al veel prachtige wetenschappelijke ontdekkingen gedaan, maar toch is er nog veel onbegrip en zijn er nog veel misverstanden over deze ziekte, zeker op psychosociaal vlak.

TIPz informeert de patiënten en de buitenwereld hierover en biedt ondersteuning. Een team van 25 vrijwilligers werkt mee om dit project jaar na jaar te doen groeien. Dit team heeft als doel te informeren, te sensibiliseren en in te zetten op het eigen ‘empowerment’ van de patiënten en hun geliefden. Een verschuiving die patiënten en mantelzorgers de kracht geeft om sterker te staan tegenover hun uitdagingen, een verschuiving die de partners en familie van patiënten inzichten biedt over hoe het allemaal op een meer positieve manier kan verlopen.

Een professionele hulpverlener die vrijwillig meewerkte aan de organisatie van Park-in-Zon (zie verder), zei : “wat ik nu weet, dat had geen enkele bijscholing mij kunnen leren!”. Dat verwoordt wat TIPz kan betekenen ten voordele van de gezondheidszorg en de maatschappij.

Jaarverslag TIPz vzw 2017

Attachments

Celine Berckmoes
celine.berckmoes@tipz.be