FOCUS

Je wordt geconfronteerd met de ziekte van Parkinson.

 

Is het nog mogelijk om zelf de leiding te nemen over je leven, hechte relaties aan te gaan met je omgeving en je comfortabel te voelen in de maatschappij?

 

Wij geloven van wel!

 

Constructief verder leven met deze uitdaging én blijven geloven in je kracht en talent vergt vaak een grote inspanning. Het is dan ook belangrijk om begrip en steun te vinden in je omgeving. Wij engageren ons om personen met de ziekte van Parkinson en hun naasten weerbaar te maken. Dit doen we door de aandacht te vestigen op de mensen achter de ziekte, hen een beter inzicht te geven in de impact en de beleving van deze grote uitdaging. We zijn van mening dat dit zou kunnen leiden tot een geoptimaliseerde, maatschappelijke integratie die van twee kanten komt.

AANPAK

Gemotiveerd om je situatie anders te belichten?

Klaar om de kans te grijpen te groeien in je omgang met de ziekte?

 

Gezondheid zien als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Machteld Huber)

 

Wij richten ons tot iedereen die leeft met de ziekte van Parkinson en focussen op de volgende aandachtspunten:

EMPOWERMENT

‘Empowerment’ van de persoon met de ziekte van Parkinson en zijn levenspartner.

OMGEVING

De naaste omgeving (partners, kinderen, kleinkinderen, vrienden en mantelzorgers) de kans bieden om de impact van de ziekte te komen beleven en te ondervinden hoe ze hun familielid of vriend nog beter kunnen ondersteunen.

MAATSCHAPPIJ

De maatschappij klaarstomen om een échte integratie aan te gaan en ondertussen deze waardevolle mensen uitdagen om eraan te participeren.

SELF-EMPOWERMENT

Bewust worden van jezelf als uniek persoon. Self-empowerment gaat over de ontwikkeling van zelfvertrouwen en kracht om realistische doelstellingen te stellen en je potentieel te verwezenlijken.

 

Iedereen heeft sterktes en zwaktes, maar ook allerlei skills die gebruikt kunnen worden in alledaagse situaties. Vaak beseffen mensen dit niet of onderwaarderen ze hun ware capaciteiten. Zelfbewustzijn ontwikkelen, je sterktes en zwaktes leren begrijpen en je limieten kennen zijn de sleutel tot self-empowerment.

 

Wij geloven dat een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is ondanks de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van een ziekte. Door onze activiteiten willen we de persoon met de ziekte van Parkinson en zijn levenspartner of mantelzorger de gelegenheid en ruimte geven om de kracht en de mogelijkheden te ontdekken. Wij stimuleren om je potentieel te ontdekken door positieve keuzes te maken, doelen te stellen en te durven communiceren.
Zie ook onze:

DE OMGEVING

Hoe wens je om te gaan met de ziekte van Parkinson? Wij ervaren bij de directe omgeving nog steeds een subtiele onbeholpenheid die vaak voortkomt uit onwetendheid.

 

Wat is dan een gepaste houding en welke houding past bij jou? Het sluimerende karakter van de aandoening, het taboe en de wisselende symptomen maken het er niet gemakkelijker op.

 

Wij engageren ons om iedereen die geconfronteerd wordt met de ziekte van Parkinson beter te informeren en inzicht te bieden in de impact ervan. Tijdens onze belevingsdagen belichten we telkens een andere interpersoonlijke relatie en trachten zo aan de noden en vragen van iedereen in de directe omgeving tegemoet te komen.
Zie ook onze:

DE MAATSCHAPPIJ

Een goede integratie komt van twee kanten. Daarom ijveren wij voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij het ten volle begrijpen en aanvaarden van de ziekte van Parkinson.

 

Als platform voor burgers, beleidsmakers en zorgverzekeraars willen we dialoog en overleg stimuleren rond dit onderwerp.

 

Door onze aanpak beogen we niet enkel de verhoging van de levenskwaliteit en de sociaal maatschappelijke participatie van de betrokkenen maar ook een stijging in de effectiviteit van ons gezondheidssysteem.

MANIFEST

 • De volgende generatie van personen met de ziekte van Parkinson kan en moet zijn kracht en talenten durven ontwikkelen.

  1

  De volgende generatie van personen met de ziekte van Parkinson kan en moet zijn kracht en talenten durven ontwikkelen.

 • Acceptatie van wat is, is de beste grond om op te bouwen.

  2

  Acceptatie van wat is, is de beste grond om op te bouwen.

 • Leven met een chronische ziekte is een continue uitdaging, een uitnodiging om stil te staan en je aandacht te verdiepen.

  3

  Leven met een chronische ziekte is een continue uitdaging, een uitnodiging om stil te staan en je aandacht te verdiepen.

 • De basis van communicatie is de intentie om iets met elkaar te willen delen.

  4

  De basis van communicatie is de intentie om iets met elkaar te willen delen.

 • Kwetsbaarheid is geen teken van zwakte, maar juist de weg naar moed, betrokkenheid en betekenisvolle verbindingen met anderen.

  5

  Kwetsbaarheid is geen teken van zwakte, maar juist de weg naar moed, betrokkenheid en betekenisvolle verbindingen met anderen. Brené Brown

 • Open, eerlijke en respectvolle communicatie verhoogt het begrip en verbetert de samenwerking.

  6

  Open, eerlijke en respectvolle communicatie verhoogt het begrip en verbetert de samenwerking.

 • Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

  7

  Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Machteld Huber

 • Crisissen zijn uitdagingen. Andre Leysen

  8

  Crisissen zijn uitdagingen. André Leysen

 • Be the change you want to see in the world. Mahatma Gandhi

  9

  Be the change you want to see in the world. Mahatma Gandhi

VORMINGEN

We kaarten tijdens opeenvolgende vormingen de thema’s mentale weerbaarheid, zelfregie en zinvolheid aan.

 

Personen met de ziekte van Parkinson en hun partners/mantelzorgers zijn zeer welkom om deel te nemen aan deze workshops en lezingen. Wenst u uitgenodigd te worden?

BELEVINGSDAGEN

Wij organiseren jaarlijks vijf inspirerende en interactieve belevingsdagen. Elke dag bestaat uit een ‘belevingsparcours’ waarbij telkens een andere interpersoonlijke relatie de rode draad vormt. Wij beogen partners, kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers, vrienden en collega’s te informeren over de uitdagingen van de ziekte en attent te maken op de mogelijkheden.

 

Het belevingsparcours wordt aangevuld met een ondersteunende lezing en workshops zoals Mindfulness en Pilates.

 

Het bekroonde belevingsparcours De (ON)zichtbare Parkinson kan ook in uw zorginstelling staan. Wenst u hiervoor gecontacteerd te worden ?

PARK-IN-ZON

Op zondag 1 september 2019 nodigen we iedereen voor de vierde keer uit voor een picknick in het Nachtegalenpark in Antwerpen. Gezellig aanwezig zijn en net daardoor de ziekte van Parkinson onder de aandacht brengen. Twee vliegen in één klap. Integratie moet tenslotte van twee kanten komen. Doe dus mee en schud samen met ons de maatschappij wakker!

TEAM

Benieuwd naar de mensen achter TIPz? Ontmoet ons hier:

CELINE BERCKMOES

Foto Celine Berckmoes - TIPz Team

Mede-oprichtster, spreekbuis voor TIPz, creatieve en inhoudelijke invulling events

 

“Alles wat je aandacht geeft groeit”

 • Logopediste gefocust op niet-aangeboren hersenaandoeningen met een interesse in mentale groeiprocessen
 • Geïntrigeerd door het complexe samenspel tussen lichaam en geest
 • Maakt graag tijd voor tafelen, een goed gesprek, lezen, Pilates, schrijven en tekenen

  CELINE . BERCKMOES @ TIPZ.BE

In mijn logopedische praktijk bots ik geregeld op de beperking in wat je als afzonderlijke discipline kan bereiken met cliënten die te kampen hebben met de ziekte van Parkinson. Ik zie vaak machteloosheid bij de partners en de kinderen. Deze uit zich op de meest uiteenlopende manieren, maar komt veelal voort uit pijn en onwetendheid.

Door het sluipende karakter van de ziekte, het taboe en de wisselende symptomen is het erg moeilijk om je als cliënt en als omgeving een houding te geven die gepast is, én die bij jou past. Daar willen we als organisatie graag een handje helpen.

Iedereen kan, volgens zijn eigen functioneren, zijn meest optimale rol in onze gemeenschap opnemen. Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Ik heb het genoegen gehad om André Leysen te mogen behandelen als één van mijn cliënten. Een bijzondere man, die samen met zijn bewonderenswaardige vrouw Anne, mijn ogen opende voor de mogelijkheden die elkeen in zich meedraagt, mezelf incluis. Op een zekere dag vroeg hij mij wat mijn droom was. Ik legde hem mijn frustraties en mogelijke oplossingen voor en hij antwoordde doodsimpel: ‘Ik zal je helpen. Al is dit het laatste wat ik doe, hier wil ik je graag bij helpen.’ En dat heeft hij gedaan. Dat doen zij nog elke dag.

Met TIPz willen we een ommekeer teweegbrengen in de manier hoe men naar zieke mensen kijkt en daardoor bijdragen aan het gezonder en sterker maken van onze maatschappij.

SABINA LEYSEN

Foto Sabina Leysen - TIPz Team

Mede-oprichtster, administratie en logistiek

 

“Er schuilt een verhaal in iedere persoon”

 • Jarenlang professioneel actief geweest in de culturele sector (Kon. Muntschouwburg)
 • Betrokken bij verschillende projecten die culturele en maatschappelijk relevante thema’s verbinden.
 • Maakt graag tijd voor reizen, theater, lezen en gezellige familiedagen.

 SABINA . LEYSEN @ TIPZ.BE

De begeleiding van mensen met een progressieve ziekte, zowel als vrijwilliger in het supportief en palliatief dagcentrum Topaz, als in familiale kring, heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik heb de krachtbronnen én de noden van alle betrokkenen mogen ervaren. Zelfregie, zinvolheid en participatie zijn universele behoeften die telkens opnieuw ter sprake kwamen. Ik heb zelf met vallen en opstaan ontdekt hoe mijn eigen onwetendheid en onhandigheid vaak een struikelblok vormde. Een blijvende zoektocht naar meer verbondenheid, luisterbereidheid en waardevolle informatie aangereikt door derden hebben me de weg getoond.

Mijn grootste drijfveer was en is nog steeds de vreugde en schoonheid van authentieke contacten en de warmte van menselijke verbondenheid . Mijn mooiste levenslessen heb ik geleerd van mensen met een levensbedreigende ziekte.

Met TIPz willen we mensen handvaten aanreiken zodat ze ook in moeilijke levenssituaties de nodige veerkracht en levenskwaliteit kunnen behouden en ontwikkelen.

BESTUUR

GERD GIMBRERE

ANKE VAN OEVELEN

MATTIAS LESKENS

PARTNERS

CONTACT

Zit je met vragen over onze dienstverlening of één van onze activiteiten?
Aarzel niet en contacteer ons via onderstaand contactformulier.

Adres

Herrystraat 32,
B-2100 Deurne

Mail

info @ tipz . be

Voornaam*
Achternaam*
Straat en nr*
Postcode en gemeente*
E-mail
gsm of telefoonnummer
Nodig mij uit voor:
Onderwerp*
Uw bericht*
Stuur mij TIPz-updates aub